Bedre PsykoseBehandling

Prosjektet er både et forbedringsprosjekt for fire kunnskapsbaserte praksiser innen behandling ved psykoselidelser, og en forskningsstudie om implementering av de fire praksisene. Disse er medikamentell behandling ved psykoselidelse, oppfølging av fysisk helse, familiearbeid, og trening i livsmestring. Klikk her for en kort presentasjon om prosjektet.

Forbedringsprosjektet vil bidra til bedre psykosebehandling i de seks helseforetakene som deltar. Dette gjøres ved bruk av en verktøykasse for hver praksis, opplæring og veiledning på implementering.

Forskningsstudien vil undersøke i hvilken grad sentrale deler av nasjonale retningslinjer følges, om de gjennomføres bedre ved systematisk opplæring og veiledning, og om grad av implementering påvirker pasientforløp og pasienttilfredshet. Grad av implementering måles ved grad av troskap mot modellene for de fire praksisene.

Klikk her for nasjonale retningslinjer for behandling ved psykoselidelser

Bruk menyvalg til venstre for informasjon om ulike deler av prosjektet.