Familiearbeid

Familiearbeid (familiebehandling) er en av de fire kunnskapsbaserte praksisene som vi har fokus på i prosjektet Bedre PsykoseBehandling. Hensikten med å forbedre behandlingen er å bidra til at pasientene får et bedre liv. Ved samlinger annen hver uke i et halvt år eller mer vil pasienten og pårørende få mer kunnskap om psykoselidelser, behandling, forebygging av kriser eller forverring, og hvordan de kan samarbeide om å identifisere og løse problemer som kan oppstå for pasienten eller familien. Familiearbeid kan gjennomføres med en enkelt familie eller med flere familier sammen. Som støtte for implementeringen har prosjektet satt sammen en verktøykasse med hjelpemidler som er tilgjengelig på denne nettsiden.

Vi undersøker i hvilken grad familiearbeid og andre kunnskapsbaserte praksiser blir implementert i tjenestene. Dette vil bli undersøkt flere ganger i løpet av prosjektet.

Vi undersøker også i hvilken grad pasienten og de pårørende opplever at de får bedre hjelp dersom tjenestene implementerer familiearbeid som kunnskapsbasert praksis i større grad. Pasienter med psykoselidelse blir spurt om å være med på denne forskningsstudien.