Lederseminar om implementering

Helsedirektoratet og prosjektet Bedre PsykoseBehandling arrangerte 18.10.17 et lederseminar om implementering av kunnskapsbasert praksis for ledere av enheter i psykisk helsevern som gir behandling til pasienter med psykoselidelser. Erfaringer og resultater i prosjektet Bedre PsykoseBehandling illustrerte viktige elementer i hvordan en kan lykkes med å lede forbedringsarbeid og implementering av pakkeforløp og kunnskapsbasert praksis, og hvilke utfordringer en vil kunne møte som leder. Seminaret ble arrangert i auditoriet i Helsedirektoratet, og det var også mange som fulgte seminaret via internett.