Nytt: Lederseminar om implementering

Helsedirektoratet og prosjektet Bedre PsykoseBehandling arrangerer et lederseminar om implementering av kunnskapsbasert praksis for ledere av enheter i psykisk helsevern som gir behandling til pasienter med psykoselidelser. Erfaringer og resultater i prosjektet Bedre PsykoseBehandling vil illustrere viktige elementer i hvordan en kan lykkes med å lede forbedringsarbeid og implementering av pakkeforløp og kunnskapsbasert praksis.

Seminaret er 18.10.17 i Helsedirektoratet, og det er også anledning til å følge seminaret via internett. Klikk nedenfor for følgende:

Lederseminar om implementering 2017 Invitasjon

Påmelding til lederseminaret 18.10.17 om implementering