Medikamenter ved psykose

NyttMedikamentell behandling ved psykoser er en av de fire kunnskapsbaserte praksisene som vi har fokus på i prosjektet Bedre PsykoseBehandling. Kunnskap om det vi hittil vet om effekt og bivirkninger av antipsykotiske medikamenter er viktig. Men det er også viktig at pasienten og legen tar disse beslutningene i tett samarbeid (samvalg) og ut fra pasientens opplevelse av virkninger og bivirkninger. Og det er viktig med god oppfølging.

Vi undersøker i hvilken grad antipsykotiske medikamenter og andre kunnskapsbaserte praksiser blir implementert i tjenestene. Dette undersøkes flere ganger i løpet av prosjektet.

Vi undersøker også i hvilken grad pasienten og de pårørende opplever bedre hjelp dersom bruk av antipsykotika i større grad følger en modell for kunnskapsbasert praksis. Pasienter med psykoselidelse blir spurt om å være med på denne forskningsstudien.