Resultater og publisering

Pr 10.03.21 er det publisert en del artikler om noen av metodene som er brukt i studien for å måle fidelity (troskap) mot hver av de kunnskapsbaserte praksisene som er implementert i prosjektet, samt om det spørreskjemaet som ble brukt til å måle behandlernes opplevelse av implementeringsprosessen. Det er også publisert en artikkel om behandleres erfaringer med samvalg av behandling sammen med pasienten. Referanser og lenker til disse artiklene følger nedenfor. Artikler om pasienterfaringer og resultater er under skriving og publisering, og vil bli presentert her når de er publisert.

Ruud T, Drake RE, Bond GR (2020). Measuring Fidelity to Evidence-Based Practices: Psychometrics. Adm Policy Ment Health. 47(6) 871-873. doi: 10.1007/s10488-020-01074-7

Egeland KM, Heiervang KS, Landers M, Ruud T, Drake RE, Bond GR (2019). Psychometric Properties of a Fidelity Scale for Illness Management and Recovery. Adm Policy Ment Health. 47(6): 885-893 doi: 10.1007/s10488-019-00992-5

Joa I, Johannessen JO, Heiervang KS, Sviland AA, Nordin HA, Landers M, Ruud T, Drake RE, Bond GR (2020). The Family Psychoeducation Fidelity Scale: Psychometric Properties. Adm Policy Ment Health. 47(6): 894-900 doi: 10.1007/s10488-020-01040-3

Ruud T, Høifødt TS, Hendrick DC, Drake RE, Høye A, Landers M, Heiervang KS, Bond GR (2020). The Physical Health Care Fidelity Scale: Psychometric Properties. Adm Policy Ment Health. 47(6): 901-910 doi: 10.1007/s10488-020-01019-0

Ruud T, Drivenes K, Drake RE, Haaland VØ, Landers M, Stensrud B, Heiervang KS, Tanum L, Bond GR (2020). The Antipsychotic Medication Management Fidelity Scale: Psychometric properties. Adm Policy Ment Health. 47(6): 911-919 doi: 10.1007/s10488-020-01018-1

Heiervang KS, Egeland KM, Landers M, Ruud T, Joa I, Drake RE, Bond GR. Psychometric Properties of the General Organizational Index (GOI) (2020): A Measure of Individualization and Quality Improvement to Complement Program Fidelity. Adm Policy Ment Health. 47(6): 920-926 doi: 10.1007/s10488-020-01025-2

Hartveit M, Hovlid E, Nordin MHA, Øvretveit J, Bond GR, Biringer E, Assmus J, Mariniusson GH, Ruud T (2020). Measuring implementation: development of the implementation process assessment tool (IPAT). BMC Health Serv Res. 19:721. doi: 10.1186/s12913-019-4496-0

Haugom EW, Stensrud B, Beston G, Ruud T, Landheim AS. Mental health professionals’ experiences with shared decision-making for patients with psychotic disorders: a qualitative study. BMC Health Services Research. 2020. 20:1093. doi: 10.1186/s12913-020-05949-1.