Pasientforløp og erfaringer

Hensikten med å forbedre behandlingen er å bidra til at pasientene får et bedre liv. Vi vil derfor undersøke om bedre implementering av kunnskapsbasert behandling vises ved at pasientene får et bedre forløp og er mer fornøyd med behandlingen.

Dette undersøkes ved å samle data i startfasen av prosjektet høsten/vinteren 2016/2017 og etter 6, 12 og 18 måneder. 325 pasienter samtykket i å være med på pasientstudien, og det er samlet inn opplysninger fra disse og behandlerne om situasjonen på det tidspunktet. Datainnsamlingen for pasientstudien ble fullført i 2018.

Vi samler opplysninger om behandlingen pasientene har fått de siste 6 måneder, deres erfaringer med behandlingen, pårørendes erfaringer og behandlernes vurderinger. Dette vil vi sammenholde med grad av implementering av kunnskapsbaserte praksiser. Nedenfor finner du lenker til informasjon om studien og oppstartingsfasen høsten 2016. Skjemaene som fylles ut etter 6 og 12 måneder er mye forkortet ved at en del spørsmål ikke gjentas på de tidspunktene.