Pasientforløp og erfaringer

Hensikten med å forbedre behandlingen er å bidra til at pasientene får et bedre liv. Vi vil derfor undersøke om bedre implementering av kunnskapsbasert behandling vises ved at pasientene får et bedre forløp og er mer fornøyd med behandlingen.

Dette undersøkes ved å samle data i startfasen av prosjektet høsten 2016 og etter 6, 12 og 18 måneder. Vi håper at mange pasienter med psykoselidelse vil være med på studien.

Vi vil samle opplysninger om behandlingen pasientene har fått de siste 6 måneder, deres erfaringer med behandlingen, pårørendes erfaringer og behandlernes vurderinger. Dette vil vi sammenholde med grad av implementering av kunnskapsbaserte praksiser. Nedenfor finner du lenker til informasjon om studien og oppstartingsfasen høsten 2016.