Trening i livsmestring (IMR)

Trening i livsmestring (IMR) er en av de fire kunnskapsbaserte praksisene som vi har fokus på i prosjektet Bedre PsykoseBehandling. Hensikten med å forbedre behandlingen er å bidra til at pasientene får et bedre liv. Ved ukentlig opplegg over 9 måneder eller mer vil pasienter få undervisning og trene i praksis på å mestre utfordringer som er knyttet til plager og problemer, og til å arbeide med sin egen tilfriskningsprosess. IMR bygger på flere kunnskapsbaserte behandlingsformer som er integrert i et samlet opplegg. Dette kan gjennomføres individuelt eller i grupper der en også kan lære av hverandre.

Vi undersøker i hvilken grad trening i livsmestring (IMR) og andre kunnskapsbaserte praksiser blir implementert i tjenestene. Dette vil bli undersøkt flere ganger i løpet av prosjektet.

Vi undersøker også i hvilken grad pasientene opplever at de får bedre hjelp dersom tjenestene implementerer IMR og andre kunnskapsbasert praksiser i større grad. Pasienter med psykoselidelse blir spurt om å være med på denne forskningsstudien.

Et forlag i USA har copyright på manualen for IMR, og den kan derfor ikke legges ut på nettsiden. Interesserte kan kontakte Kristin Heiervang ved Akershus universitetssykehus om muligheten for å få tilgang til den trykte norske manualen.