Prosjektgruppe

  • Torleif Ruud (prosjektleder), Akershus universitetssykehus HF
  • Tordis Sørensen Høifødt, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
  • Miriam Hartveit, Helse Fonna HF
  • Jan Olav Johannesen og Inge Joa, Stavanger universitetssykehus HF
  • Vegard Øksendal Haaland og Karin Drivenes Sørlandet sykehus HF
  • Kristin Heiervang og Hanne Clausen, Akershus universitetssykehus HF
  • Espen Woldsengen Haugom og Bjørn Stensrud, Sykehuset Innlandet HF
  • Karl-Johan Johansen, Mental helse