Oppfølging av fysisk helse

Oppfølging av fysisk helse er en av de fire kunnskapsbaserte praksisene som vi har fokus på i prosjektet Bedre PsykoseBehandling. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har gjennomsnittlig 15-20 år kortere levetid enn normalbefolkningen. Dette skyldes for det meste fysisk sykdom. Risikofaktorer for økt kardiovaskulær sykelighet inkluderer livsstil (røyking, kosthold, mindre fysisk aktivitet), kronisk stress, bivirkninger av medikamentell behandling og faktorer knyttet til ulikhet i behandling i forhold til resten av befolkningen.

Ut fra dette må god oppfølging av fysisk helse være en høyt prioritert oppgave.

Vi undersøker i hvilken grad oppfølging av fysisk helse og andre kunnskapsbaserte praksiser blir implementert i tjenestene. Dette vil bli undersøkt flere ganger i løpet av prosjektet.

Vi undersøker i hvilken grad pasienten og de pårørende opplever at de får bedre hjelp dersom tjenestene implementerer oppfølging av fysisk helse som kunnskapsbasert praksis i større grad. Pasienter med psykoselidelse blir spurt om å være med på denne forskningsstudien.

Informasjon om betydningen av fysisk helse

Forelesninger på opplæringsdagen 27.09.2016 om oppfølging av fysisk helse: